Main menu

 

Plán BOZP na staveništi

Lupa

 KoordinátorCertifikaceCeníkKontakty

 

Zpracování dokumentace pro plán BOZP na staveništi

Provádíme odborné zpracování plánu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi. Dokument obsahuje informace a bezpečnostní pravidla a opatření, která zajišťují maximální udržení bezpečnosti a zdraví všech zúčastněných pracovníků a subdodavatelů stavby. Podle zákonem dané dokumentace dochází v průběhu stavby ke koordinaci bezpečnosti práce.

 

Co plán BOZP na staveništi obsahuje

Plán BOZP obsahuje několik základních a zákonem stanovených artiklů, které musí být dodrženy. Každý developerský projekt či stavba ale může obsahovat individuální specifikace BOZP, dle charakteristiky stavby.

Základní plán BOZP zahrnuje tyto kapitoly

 • specifikace a charakteristika stavby
 • informace o všech účastnících stavby
 • vymezení povinností včetně odpovědnosti jednotlivých účastníků
 • stanovení zajištění staveniště proti nepovolaným osobám
 • evidence osob vzájemně spolupracujících na staveništi
 • stručná specifikace rozsahu prováděných stavebních prací
 • informace o způsobu zajištění BOZP
 • stanovení ohlášení při mimořádné události
 • stanovení ověřování a kontroly způsobilosti pracovníků stavby
 • popis požadavků pro zajištění BOZP pro udržovací práce
 • soupis právních předpisů k dané stavbě

 

Kdo plán BOZP na staveništi zajišťuje

Zajištění plánu a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi je dle zákona č. 309/2006 Sb. povinností zadavatele nebo investora stavby. Zadavatel stavby určitého rozsahu, který definuje zákon, je tedy povinen ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace stavby, zpracovat také plán BOZP, který je součástí projektu stavby.

Jak probíhá příprava plánu BOZP a koordinace


Plán BOZP a následná koordinace bezpečnosti práce a ochrana zdraví na staveništi obsahuje dvě fáze. Fázi přípravy a fázi realizace.

Příprava plánu BOZP

První fází pro koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je příprava plánu BOZP. Ten je zpracován jak v písemné, tak v grafické podobě. Součástí služeb jsou odborné konzultace a doporučení v této oblasti. Plán BOZP také obsahuje soupis pracovních rizik, které se mohou vyskytnout při práci na staveništi a mohou představovat zvýšené ohrožení života či poškození zdraví pracovníka. Koordinátor do plánu BOZP zapracuje též informace o platných právních předpisech týkajících se stavby. Do přípravných prací je zahrnuto i oznámení zahájení stavby nebo stavebních prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce.

Realizace plánu BOZP

Při fázi realizace plánu BOZP dochází ze strany koordinátora ke kontrolám staveniště. Kontroly obsahují zejména dodržování vypracovaného plánu. Součástí kontrol je vzájemná komunikace, koordinace a spolupráce se všemi zhotoviteli stavby. V případě zjištění nedodržování plánu BOZP upozorňuje koordinátor na tuto skutečnost a dává bezodkladné návrhy na nápravu zhotoviteli.

Rychlý kontakt

Mob.: 604 703 078
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Regiony působnosti

Karlovarský kraj
Plzeňský kraj