Main menu

 

Koordinátor BOZP na staveništi

Lupa

 Plán BOZPCertifikaceCeníkKontakty

 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - BOZP

Zajišťujeme činnost koordinace pro bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, dále také BOZP. Zpracujeme veškerou související dokumentaci dle zákona č. 309/2006 Sb., oznámení zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce, plán pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.


Činnost koordinátora BOZP na staveništi

 • Činnost koordinátora BOZP na staveništikoordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi
 • zajistí oznámení zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce
 • seznámí zadavatele stavby se souvisejícími právními předpisy
 • koordinátor dává podněty a doporučuje řešení nebo organizační opatření, která jsou vhodná pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
 • informuje o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které mohou nastat při práci na staveništi
 • upozorňuje investora či zhotovitele stavby na nedostatky v oblasti BOZP
 • zajišťuje koordinování spolupráce zhotovitelů stavby k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví
 • informuje o všeobecných zásadách a prevencích před riziky při činnostech prováděných na staveništi
 • kontroluje a prověřuje správné a předepsané koordinační opatření
 • sleduje prováděné práce a celkový chod stavby se zaměřením na dodržování všech stanovených požadavků BOZP pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků na staveništi
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bezodkladné sjednání nápravy
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, které má za cíl zamezit vstupu všem nepovolaným osobám, a to včetně vstupu a vjezdu na staveniště
 • spolupracuje se zástupci zaměstnanců a pracovníků v oblasti BOZP a s ostatními příslušnými organizacemi
 • účastní se kontrol a prohlídek staveb či správních řízení na základě přizvání stavebním úřadem
 • navrhuje zadavatelům či dodavatelům a subdodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu
 • provádí zápisy o nedostatcích v oblasti BOZP, včetně upozornění zhotovitele či investora stavby a zaznamenání o následném odstranění

 

Kdy je koordinátor BOZP na staveništi povinností

 • Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi se řídí podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Tento zákon ukládá stavebníkům v některých případech povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP při realizaci stavby. Kdy je zadavatel povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, uvádíme níže.

Koordinátor BOZP je povinností

 • při práci ve výšce nad 10 m
 • při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílců
 • Kniha zákona o BOZPpři práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru
 • při práci se zdroji ionizujících zařízení
 • při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti
 • při práci v ochranném pásmu energetického vedení
 • při studnařských pracích
 • při potápěčských pracích
 • při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m
 • při práci se zvýšeným tlakem vzduchu
 • při práci s výbušninami

Nebo v případě, bude-li překročeno:

 • 30 pracovních dnů stavebních prací
 • více jak 20 fyzických osob současně pracujících po dobu delší než 1 den
 • při realizaci stavby více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

 

 

Rychlý kontakt

Mob.: 604 703 078
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Regiony působnosti

Karlovarský kraj
Plzeňský kraj